Hamnedansen - Ørjan Vatne med band

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Hamnedansen i Hengjo på Kleppe

Den 19. august spelar Ørjan Vatne opp til dans i Hengjo på Kleppe. Dansen er open for alle og det er 18 års aldersgrense. Det vert sal av øl og vin på dansen. Medbrakt drikke er ikkje lov. 

Dansen vært ei fin avrunding av Hamnedagane på Kleppe. 

Dei som deltar med dugnadstimar på Hamnedagane sine arrangement, vil få ein drikkebong som dei kan nytte på Hamendansen. 

hamnedagane
kleppe
kystkulturdager
kystsogevekene
hamnedansen

Restriksjoner

Det er 18 års aldersgrense.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert